21.11.2011

Radovi na travnjaku - studeni

Njega travnjaka

Radovi se svode samo na čišćenje i sakupljanje otpalog lišća i odnošenje sa travnjaka.

Obzirom na vlažno i još uvijek toplo vrijeme, još uvijek je moguća pojava nekih štetnik. Ako su puževi još uvijek aktivni, postavite „lovke“ s mamcima za njih, te ćete smanjiti populaciju u proljeće iduće godine.

Idealno vrijeme za podizanje travnjak busenovanjem sa nastavlja.

Podizanje travnjaka busenovanjem

Busenovanje je mjera zasnivanja travnjaka polaganjem gotovih busena za kojom ćemo posegnuti ukoliko smo uvjetovani rokom, odnosno dinamikom radova, ili ako se ubrajamo u kategoriju onih nestrpljivih koji nisu vični dosljednom zalijevanju, a žele travnjak što prije. Kvalitetan travni tepih trebao bi biti gust, zbijen, kompaktan, ujednačene boje, bez simptoma bolesti i prisustva štetnika. Najčešće se režu trake dužine 110 cm i širine 45 cm, čime nastaju rolice površine oko polovine četvornog metra. Trake travnog busena vade se tzv. sjekačem busena (eng. Sod cutter).Prije polaganja travnog busena, ako ste se odlučili to učiniti sami, napravite osnovnu i dopunsku obradu tla, gnojidbu  kompleksnim mineralnim gnojivima (NPK 15-15-15), te nakon niveliranja terena možete pristupiti polaganju travnog busena. Vrlo je važno da  od podsijecanja travnog tepiha pa do njegovog polaganja prođe što kraći vremenski period, kako se ne bi prekinuo vegetativni kontinuitet trave.