21.11.2011

Radovi u masliniku studeni

Berba je još uvijek u tijeku. Nažalost, velike štete su nanesen maslinicim zbog suše, ali i napada svrdlaša. Stoga će ove zime posebno biti važna rezidba i zimska zaštita maslina.

Napadom svrdlaša, plod je već oštećen, pa je vrijeme između berbe i prerade posebno važno skratiti na minimum.

Kvaliteta ulja je ono za što se borimo cijele godine, pa je od velike važnosti znati što sve utječe na kvalitetu ulja. To prikazuje slijedeći dijagram.

Osnovna pravila za berbu maslina:

Obaviti berbu maslina u pravo vrijeme, kad sadrže najviše ulja dobre kakvoće. Idealno je brati masline kad je jedna trećina ploda još zeleno-žute boje, druga trećina ljubičaste, a treća trećina crne boje.

Prerađivati samo zdrave plodove, koji nisu gnjili ili oštećeni.

Prerađivati samo ubrane masline, nikako one koje su ležale na zemlji. Da bismo spriječili miješanje davno otpalih maslina s onima koje otpadnu tijekom berbe, koristiti prostirke ispod stabala. Tako spriječevamo i fizičko oštećenje ploda prilikom pada na zemlju (kamen, korov, grane i sl).

Ranijom berbom maslina izbjegavaju se kasni napadi maslinine muhe i fiziološko opadanje plodova. Tada se dobije ulje bolje kakvoće, a maslina sačuva više hranjiva za sljedeći rod.

Ako kasnimo s berbom, prezreli plodovi opadaju, a ulja dobivena preradom prezrelih plodova imaju visok sadržaj masnih kiselina, nemaju lijepu boju niti prepoznatljivu aromu i sklona su kvarenju. Tako dobiveno uje, prema normama EU, najčešće se ne ubrajaju u jestiva, jer mogu biti štetna za zdravlje.Pravilno čuvati ubrane masline do prerade, u kašetama.

Za dobivanje kvalitetnog ulja najbolje je masline ubrane danju preraditi noću, tj. “iz maslinika u uljaru”.

Plodove maslina treba skladištiti što kraće i na način da se spriječi stvaranje masnih kiselina i pojava plijesni na plodovima.Nikako ne smijete držati  masline (od berbe do prerade) u velikim hrpama, u jutenim ili najlonskim vrećama, u drvenim ili plastičnim posudama u deblim slojevima, u posudama s morskom vodom ili salamurom te u izrazito vlažnim prostorijama.

Da biste spriječili nekvalitetno i dugo držanje maslina nakon berbe, obaveno vršite preradu nakon svake ubrane količine maslina koja zadovoljava kapacitet jedne meljave u uljari u kojoj prerađujete svoje masline.

Ako imate mogućnosti, nabavite „berač“ maslina, jer ćete time skratiti vrijeme berbe i uštedjeti puno sati rada.

Prerada

Ukoliko je moguće, masline prerađujte u suvremenim uljarama, jer one osiguravaju čišćenje i pranje plodova, meljavu, odvajanja čvrstog od tekućeg dijela, separacije uljnog mošta na ulje i vodu.

Takve uljare imaju suvremena postrojenja za kontinuiranu preradu s centrifugalnim dekanterima. Tim načinom prerade dobije se  najkvalitetnije ulje s najmanjim gubicima.

Čuvanje ulja

Pravilno čuvati i njegovati ulje do plasmana je također bitno za konačnu kakvoću.

Ulje se čuva – skladišti u prostorima koji nisu izloženi suncu, koji su prozračni, zamračeni, oslobođeni svih mirisa te na stalnoj temperaturi 14 do 15 C.

Ulje odvojeno centrifugalnim separatorom nije čisto i sadrži manje količine štetnih čestica – biljnih nečistoća koje se talože. Zato je potrebno mlado ulje nakon 6 do 7 dana pretočiti, i time taj talog odstraniti.

Sve su više u uporabi inoxspremnici, različitih veličina. Oni imaju ugrađen plovak koji onemogućava dodir ulja sa zrakom, a ujedno kako se u spremniku smanjuje količina ulja tako se spušta i plovak spremnika.

Inoxice na dnu imaju ventil za ispuštanje taloga, sa strane mjernu skalu za kontrolu količine ulja u spremniku, te su idealne za dugotrajno i kvalitetno čuvanje ulja.