08.12.2011

Ostali problemi u poljoprivredi

Danas bih malo više govorila o mogućnosti  samozapošljavanja u povrćarstvu i stočarstvu, kao poljoprivrednim djelatnostima, koje su nam itekako potrebite, a potpuno zanemarene.

Uvijek spominjemo neiskorištene resurse, podrazumijevajući tu i prirodne i ljudske. Što se tiče podneblja u Dalmaciji, ono omogućuje daleko više poljoprivrednih aktivnosti od vinogradarstva i maslinarstva.

Danas bih spomenula mogućnosti u stočarstvu i povrćarstvu, osvrčući se na nezaposlenost, neiskorištenost poljoprivrednog zemljišta i korištenje potpora u poljoprivrednom sektoru.

U Šibensko – kninskoj županiji, broj nezaposlenihu listopadu 2011.godine je 7.430 radno sposobnih osoba.

Podaci Državnog zavoda za statistiku (popis poljoprivrede 2003.godine)

Korišteno poljoprivredno zemljište ukupno: 10.821 ha, od toga

 

IZ  ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Državna pomoć za proizvodno vezana plaćanja u razdoblju 2012.-2014. godine

Vrsta izravnog plaćanja

Vrijednost
– kn

Maksimalni jedinični iznos

Šećerna repa

30.969.000

1.395

Maslinovo ulje, ekstra djevičansko i djevičansko

15.380.000

10,00

Duhan

40.125.780

3,35

Mliječne krave

48.000.000

836

Krmače

33.120.000

530


Tablica konverzije za izračun uvjetnih grla

Kategorija

Koeficijent

Muška goveda i junice starije od 24 mjeseca,

krave dojilje, mliječne krave, konji

1,0

Muška goveda i junice između 6 i 24 mjeseca

0,6

Ovce i koze

0,15


EAFRD mjere i maksimalna visina javne potpore iz čl. 65 st. 2 ovog Zakona

Os

Oznaka mjere

Naziv mjere

Maksimalna visina potpore

1

111

Stručno osposobljavanje i informiranje poljoprivrednika

– do 100% prihvatljivih troškova

– u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora (opća pravila o skupnim izuzećima)

1

112

Uključivanje mladih poljoprivrednika u proizvodnju

– do 70.000 €

1

113

Ranije umirovljenje poljoprivrednika

– do 18.000 € po umirovljenom nositelju godišnje

– do 180.000 € po umirovljenom nositelju ukupno

– do 4.000 € po radniku godišnje

– do 40.000 € po radniku ukupno

1

121

Modernizacija poljoprivrednih gospodarstava

poljoprivrednike u ostalim područjima

– do 75% prihvatljivih troškova za investicije vezane uz primjenu Nitratne direktive (Direktiva Vijeća EU 91/676)

1

122

Unapređenje gospodarske vrijednosti šuma

– do 60% prihvatljivih troškova na područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i u natura područjima

– do 50% prihvatljivih troškova u ostalim područjima

1

123

Povećanje vrijednosti proizvoda poljoprivrede i šumarstva

– do 50% prihvatljivih troškova na područjima obuhvaćenim ciljem konvergencije

– do 40% prihvatljivih troškova u ostalim područjima

– u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora (pravila o potporama male vrijednosti)

1

124

Razvoj novih proizvoda, procesa i tehnologija i suradnja u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i šumarstvu

– do 100% prihvatljivih troškova, u skladu s posebnim pravilima u području državnih potpora (opća pravila o skupnim izuzećima i pravila o potporama male vrijednosti)

2

213

Natura 2000 plaćanja

– do 500 €, iznos po ha tijekom pet godina– do 200 €, standardni godišnji iznos po ha

2

214

Agro-okolišna plaćanja

– do 600 €, godišnji iznos po ha oraničnih kultura

– do 900 €, godišnji iznos po ha višegodišnjih kultura

– do 450 €, godišnjiiznos po ha za ostalo poljoprivredno zemljište– do 200 €, godišnji iznos po uvjetnom grlu

2

215

Plaćanja za dobrobit životinja

– do 500 €, godišnji iznos po uvjetnom grlu

 

IPARD mjera 302 za unaprjeđenje poslovanja tj. za diverzifikaciju – raznolikost  i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti,svojim programimamjera obuhvaća:

Prema broju nezaposlenih i hektarima nekorištenog poljoprivrednog zemljišta, očita je mogućnost samozapošljavanja u sektoru poljoprivrede. Kad još dodamo sve moguće potpore koje poljoprivrednici mogu koristiti, posebno mladi i posebno za djelatnosti vezane za zaštitu okoliša, naročito u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda, pitam se nije li vrijeme da se pomaknemo s mrtve točke? Uza sve potpore, tu su i potpore za obrazovanje mladih za zanimanja u poljoprivredi. I na kraju, poljoprivredna djelatnost proizvodi hranu, koja  uvijek ima svoje potrošače. Stoga, dragi čitatelji ovih web stranica, razmislite o svojim mogućnostima.